Zabiegi na ciele

Konsultacja dietetyczna

 

Konsultacje diagnostyczno - dietetyczne są procesem mającym zaprowadzić Cię do ściśle określonego celu poprzez realizację indywidualnego planu odżywiania i zalecenia żywieniowe.

Indywidualna dieta jest dostosowana do Twoich aktualnych wyników badań, jednostki chorobowej/dolegliwości zdrowotnych, trybu życia i celu jaki chcesz osiągnąć.

Cały proces, czyli wywiad diagnostyczno - dietetyczny, tworzenie indywidualnego planu żywieniowego i spotkania kontrolne są przeprowadzane przez diagnostę laboratoryjnego i dietetyka.

konsultacja dietetyczna